VZW Parkmanagement

VZW Parkmanagement VZW Mechelen Noord

vzw Parkmanagement VZW Mechelen Noord verbreedt de samenwerking tussen de ondernemers in Beringen. Wij bieden bepaalde diensten zoals onder andere verlaagde tarieven (groene energie, afvalophaling, kantoorbenodigdheden, schoonmaak, consortiumbewaking,…) centraal aan. Daardoor stimuleren we de samenwerking tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen.

Onze vzw verenigt bedrijven aanwezig op en rond ons bedrijventerrein en industriezone Mechelen-Noord

 Onze doelen zijn onder andere het versterken van het netwerk van onze bedrijven onderling, het realiseren van projecten van algemeen nut zoals de veiligheid op de openbare weg, het verfraaien van de omgeving. Maar ook samenwerkingen rond aankopen zijn mogelijk.

Wij zijn ook een directe partner naar de Stad Mechelen toe en zo uw perfecte opstap voor overleg met de lokale overheden.

Onze geboorte

In het voorjaar van 2013 startten IGEMO en Stad Mechelen een project op rond bedrijvenparkmanagement op het bedrijventerrein Mechelen-Noord. Met dit nieuwe project wilden zij nagaan wat de concrete noden en behoeften van de gevestigde bedrijven zijn en of er bij de bedrijven een draagvlak bestaat voor een nauwere samenwerking.

Uit de bevraging kwamen volgende priorieiten naar boven:
netwerking bevorderen tussen de bedrijven van het bedrijventerrein
behartigen van de belangen van de bedrijven op terreinniveau (bijv. Parkeerproblematiek en verkeersveiligheid).
structureel overleg en nauwere samenwerking met stad Mechelen
werken aan een goed imago en uitstraling van het bedrijventerrein.
samen aankopen.
Onder begeleiding van IGEMO hebben een aantal bedrijfsleiders hun krachten verenigd en hebben ze de opstart van een eigen bedrijvenvereniging voor Mechelen-Noord voorbereid en uitgewerkt.

Na enkele verkennende bijeenkomsten werd uiteindelijk op 18 februari 2014 de oprichtingsakte ondertekend door 10 stichtende leden onder de naam “bedrijven Mechelen-Noord vzw”.:
Axalta Coating Systems Belgium BVBA
Bpost nv van publiek recht
Coberna NV
Cummins
DPD Belgium
Dupont de Nemours BVBA
Kellogg’s Wimble manufacturing BVBA
Loyaerts NV
Procter & Gamble NV
Weidenhammer BVBA

In de raad van bestuur zetelen:

Stefaan Van Thielen - voorzitter
Freddy Hoorens (Quares) - ondervoorzitter
Sabine Van Riel (Option Media)
Alain Croon (Tecro&Krea)​​​​​​​

Renzo De Bondt (Technology Trading)
Ignace Degens (Tailormate)
Johan Bekaert (Nipro)
Dominiek Peeters (Stad Mechelen)​​​​​​​

Aanbieden van ondersteunende facilitaire diensten

Dit is een belangrijk aspect binnen het professioneel parkmanagement. Door op de bedrijventerreinen gericht samen te werken rond bepaalde ondersteunende faciliteiten en gezamenlijk in te kopen, kunnen de deelnemende bedrijven kosten besparen en kan er op een duurzamere manier invulling gegeven worden. De mogelijke diensten die zullen worden uitgewerkt zijn: Energie, Afval, Beveiliging, Schoonmaak 

​​​​​​​Mede dankzij de schaalgrootte qua aankoop van Quares kan er gezorgd worden voor een kostendaling, een serviceverhoging, snellere interventietijden en een betere haalbaarheid.

Zorg voor de algemene uitstraling

Door het dagdagelijks beheer en de in the field aanwezigheid zorgt de parkmanager voor de netheid en veiligheid op het terrein. Daarnaast worden continu projecten opgestart met het oog op het verbeteren en onderhouden van het bedrijventerrein op esthetisch vlak. 

​​​​​​​Dit zorgt ervoor dat het bedrijventerrein aantrekkelijker wordt voor externen, alsook dat het aangenamer oogt voor internen.

Interne en externe communicatie

De parkmanager zal de ondernemingsclub ondersteunen bij de organisatie van bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, gastlezingen, infosessies, enz.

​​​​​​​Op vlak van externe communicatie wordt vooral getracht een zo nauw mogelijke band te onderhouden met de gemeente, zodat alle informatie langs beide partijen zo snel mogelijk kan worden doorgespeeld.

Ondersteuning inzake duurzaamheid

Om bedrijven systematisch te ondersteunen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zal de parkmanager informatie aanleveren die de individuele bedrijfswerking kan verduurzamen. Ook hier worden projecten aangegaan die trachten de duurzaamheid van het bedrijventerrein in het algemeen alsook individuele bedrijven te verbeteren, mits instemming en medewerking met de desbetreffende bedrijven. Belangrijk is dat altijd op zoek wordt gegaan naar een win-win situatie voor iedere betrokken partij.​​​​​​​

Subsidie-screening

De Parkmanager volgt permanent de verschillende subsidiemogelijkheden op die voor de bedrijventerreinen, en dus ook voor alle bedrijven ter plaatse, nieuwe initiatieven ondersteunen en helpen opzetten.​​​​​​​

Organiseren evenementen

Met de bedoeling om een zo nauw mogelijke community te creëren binnen de terreinen, worden regelmatig evenementen georganiseerd om de mensen dichter bij elkaar te krijgen. 

​​​​​​​Dit kan gaan om het organiseren van recepties en happenings die specifiek gericht zijn op sociale interacties, of workshops die eerder proberen bedrijven specifieke vaardigheden aan te leren en onderlinge ideeënwisseling tussen bedrijven te stimuleren.

Regelmatige interne bijeenkomsten

Door onder andere een periodieke samenkomst van de bestuursleden en de jaarlijkse algemene vergadering, worden kernpunten voor de vzw besproken, zoals onder andere het financiële overzicht, de begroting en het vooruitzicht op het komende jaar.​​​​​​​

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Mechelen-Noord en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN