Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse start op 6 mei

Startdatum 6 mei 2019
Einddatum 27 december 2019


Op maandag 6 mei 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de renovatie van het vaste gedeelte van de Scheldebrug Bornem-Temse. In de aanloop naar deze werken voert het Agentschap Wegen en Verkeer nog werken uit aan de elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel. Er zal lokaal en tijdelijk hinder zijn. De werken zijn zo georganiseerd dat de hinder voor het wegverkeer tot een minimum wordt beperkt.


De Scheldebrug Bornem-Temse (of oude Scheldebrug) werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom start De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei 2019 met de grondige renovatie van de brug.

Vernieuwing elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel

In de aanloop naar de renovatiewerken aan het vaste gedeelte rondt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting van het beweegbare brugdeel van de oude Scheldebrug af. Het wegverkeer moet rekening houden met korte perioden van hinder.

Nog tot en met eind april voert AWV op de oude Scheldebrug geregeld werken uit waarbij men één rijstrook afsluit. Dit kan hinder veroorzaken voor het verkeer komende van Bornem in de richting van Sint-Niklaas. Er zal een snelheidsbeperking van 30 km/h gelden.

Van vrijdag 5 april omstreeks 20.00 u tot en met maandag 8 april omstreeks 6.00 u zal de oude Scheldebrug volledig worden afgesloten. Het verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.

Renovatie van de brugstructuur in fasen

Het structureel onderhoud van de brug zelf start op 6 mei 2019. Hiervoor doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Ruwweg voert de aannemer de renovatiewerken uit in drie fases.

De eerste fase start op 6 mei en duurt tot eind november 2019. In deze fase zandstraalt de aannemer de metalen geraamten van de brug en voorziet hij ze van een nieuw verfsysteem.

Hij werkt daarvoor vanop een mobiele stelling, zodat twee (weliswaar versmalde) rijstroken beschikbaar blijven voor het wegverkeer. Bestuurders moeten rekening houden met een snelheidsbeperking van 30 km/h. Gedurende 30 dagen verspreid over de volledige eerste fase sluit de aannemer de oude brug af voor het monteren, verplaatsen en demonteren van de mobiele stelling. Dat is tijdens volgende periodes:

- Van 6 mei tot en met 17 mei;

- Van 7 juli tot en met 10 juli;

- Van 22 september tot en met 26 september;

- Van 8 november tot en met 16 november.

Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.
De tweede fase loopt van begin maart 2020 tot eind april 2020. In deze fase vernieuwt de aannemer het brugdek en de voetpaden. Tijdens de werken is geen verkeer mogelijk over de oude brug. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.

In een derde fase, van begin mei 2020 tot midden november 2020 ten slotte pakt de aannemer het fietspad van de oude Scheldebrug aan. Het fietspad ligt los van de rijweg. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. Fietsers gebruiken het fietspad op de nabijgelegen nieuwe Scheldebrug.

Deze planning is een streefplanning en kan, door onvoorziene omstandigheden (vb. het weer), in de loop van het proces worden bijgesteld. Voor actuele werfinformatie kunnen geïnteresseerden steeds de projectwebsite bekijken: www.vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse.

Minderhindermaatregelen

Om de duur van de hinder zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich om -waar de werkzaamheden dit toelaten- in shiften te werken.

Bepaalde werken, zoals het zandstralen van het metalen geraamte, kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Zij zullen dan ook zoveel als mogelijk overdag worden uitgevoerd. Om overlast door stof voor omwonenden te beperken, voorziet de aannemer een stof- en winddichte afsluiting rondom de brug.

De werken hebben geen impact op treinverkeer en op fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fiets- en voetpad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

Nauw overleg

De Vlaamse Waterweg nv voert de herstellingswerken uit in nauw overleg en coördinatie met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Mechelen-Noord en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN