Bouw van brug (fly-over) over kruispunt R6/N1 in Mechelen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Liersesteenweg (N14) en de Antwerpsesteenweg (N1) zal het verkeer op de ring rond Mechelen veiliger en vlotter laten verlopen. De brug over het kruispunt met de Liersesteenweg werd in het najaar van 2018 voltooid. Vanaf 25 maart 2019 starten de werken aan de brug over het kruispunt met de Antwerpsesteenweg. Tegen de zomer van 2020 moet de brug er volledig staan.

Fasering en verkeerssituatie per fase


De werken zijn opgedeeld in 7 grote fases om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Hieronder vindt u een overzicht van de eerste 3 fases. Meer info over de fases daarna (vanaf het najaar) volgt later. Een volledig overzicht van de gehele fasering kan u alvast terugvinden in de presentatie van het infoment op 21 februari (zie rechterkolom onder 'documenten').

Fase 1: 25 maart tot 3 mei 2019


​Wat?
Rooien bomen en afbraak woningen
Bouwrijp maken zone nutsleidingen aan noordzijde en langs N1 en R6
Aanleg keerlus oostelijk van Vrouwvliet tussen twee takken van R6
Aanleg terugkeerlus en tijdelijk weg voor Noord en Zuid
Aanleg tijdelijke weg in middenberm van R6 tussen N14 en N1

Verkeerssituatie?
R6: Verkeer kan steeds door – vanaf 2 april op versmalde rijstroken in beide richtingen
Antwerpsesteenweg: geen hinder
Snelheidsbeperking 50 km/u
Fietsers: steken over in bestaande regelingBovenstaande afbeelding kan u hier downloaden.

Fase 2: 6 mei tot 2 augustus 2019

Wat?
Start bouw noordelijk deel fietstunnel
Start aanleg op- en afrit noordzijde
Start heraanleg noordelijke zijde R6 tussen N1 en N14

Verkeerssituatie?
Enkel op de R6: alle verkeer op versmalde rijstroken op zuidzijde R6
Snelheidsbeperking: 50km/u
Op kruispunt: verkeer op bestaande rijstroken – lichten blijven in dienst – afslagstroken blijven behouden.
Antwerpsesteenweg: geen hinder
Fietsers: steken over in bestaande regelingBovenstaande afbeelding kan u hier downloaden.

Opgelet, vanaf begin juli:
nieuwe kokers van de Otterbeek onder de Antwerpsesteenweg geplaatst
opbouw aanzet op- en afritten zuidzijde

Duur: 1 week

Hinder: Antwerpsesteenweg 1 week volledig afgesloten
Omleiding gemotoriseerd verkeer via Eikenstraat, Liersesteenweg en R6
Omleiding fietsers via fietspad Vrouwvliet, N14 en WalemstraatBovenstaande afbeelding kan u hier downloaden.

Fase 3: 5 augustus tot 26 augustus 2019

Wat?
Start bouw van de brug
Start Heraanleg Antwerpsesteenweg – de westzijde zowel boven als onder de R6
Aanleg op- en afrit noordzijde (vervolg)
Bouw noordelijk deel fietserstunnel (vervolg)

Verkeerssituatie?
R6: verkeer blijft over 2x2 versmalde rijstroken aan 50 km/u
Antwerpsesteenweg:
Verkeer komt t.h.v. brug op T-kruispunt en wordt via de aanzet van de nieuwe op- en afritten naar keerlus geleid om dan weg te vervolgen
Verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken aan 50 km/u
Fietsers: worden lokaal rond de bouwput geleid via afgeschermd fietspadBovenstaande afbeelding kan u hier downloaden.

Brug over kruispunt R6/Antwerpsesteenweg

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer


Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.


Ranke bruggen


De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.
Fietstunnel onder R6


Nabij het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook een fietstunnel bouwen onder de R6 door. De fietstunnel (6 meter breed) komt aan de Otterbeekwijk en zal de wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver, dat nog zal aangelegd worden door de gemeente Sint-Katelijne-Waver.

Met de aanleg van de fietstunnel creëeren we een veilige en directe verbinding voor fietsers en voetgangers en doorbreken we de barrière die de R6 vormt tussen de woonwijken en de bedrijvenzones.


Geluidsschermen


Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.

Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de Tivoliwijk, waar nu al een geluidsberm ligt. Verder zal er ook een geluidsscherm komen ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Communicatie

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief


Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de fly-over. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik hier.

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen


Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren). U kan ook altijd op de website terecht: wegenenverkeer.be/mechelen

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Mechelen-Noord en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN