Meer dan 100 CEO's vragen meer klimaatambitie
Een groep CEO’s van grote Belgische bedrijven sluit zich aan bij ‘Sign for my future’, een oproep aan de politiek om meer inspanningen te leveren voor het klimaat.In de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel heeft een groep ondernemers dinsdag de aftrap gegeven van ‘Sign for my future’, een breed gedragen petitie die ijvert voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het initiatief van de Belgische bedrijfswereld bundelt de krachten met universiteiten, middenveldorganisaties en de cultuursector. Ze willen aantonen dat er een enorm draagvlak is voor klimaatmaatregelen en dat die oproep zich lang niet beperkt tot een groep groene jongens en spijbelende jongeren.


Op de lijst van eerste ondertekenaars staat een resem bekende namen uit het Belgische bedrijfsleven. Onder meer Thomas Leysen (KBC, Umicore), John Porter (Telenet), Paul Lembrechts (VRT), Jef Colruyt (Colruyt), Jacques Vandermeiren (Antwerpse haven), Jan De Witte (Barco), Maxime Jadot (BNP Paribas), Koen Van Gerven (Bpost) en Eddy Duquenne (Kinepolis) steunen de oproep.


Het klimaatfront schuift drie eisen naar voren. Het vraagt dat de volgende regering een klimaatwet uitwerkt die een duidelijk pad opstelt met tussentijdse doelstellingen om België tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Daaraan gekoppeld ijvert het voor een investeringsplan dat ten laatste tegen 2022 de private en publieke middelen moet bundelen om de klimaattransitie te maken. Om alles in goede banen te leiden vragen de initiatiefnemers de oprichting van een neutrale klimaatraad van experten die het gevoerde beleid opvolgt. De ondertekenaars van de petitie benadrukken dat het gaat om een privé-initiatief zonder politieke kleur of commerciële insteek.


We stelden enkele topondernemers de vraag wat hun bedrijf concreet doet om de CO2 -uitstoot in hun onderneming te reduceren en wat ze doen in hun privéleven om het klimaatprobleem aan te pakken. Ze gaven ook een antwoord op de vraag wat volgens hen het meest en het snelst kan bijdragen om het milieuprobleem aan te pakken. Lees hieronder de reacties van onder meer Jef Colruyt, Dominique Leroy, John Porter, Max Jadot en Jacques Vandermeiren.


JEF COLRUYT (CEO COLRUYT GROUP)'Hoe meer handtekeningen we verzamelen, hoe beter om een duidelijk signaal te geven aan de politiek. We weten dat er kosten zullen zijn voor het klimaat, we weten dat het niet makkelijk gaat zijn, maar laat ons er samen voor gaan. Ik wil later niet aan mijn kinderen en kleinkinderen moeten uitleggen dat we wisten wat het klimaatprobleem was, maar dat we er niets aan hebben gedaan.’


Met Colruyt was het ons doel tegen 2020 onze CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen tegenover 2008. Het ziet ernaar uit dat we een reductie van 35 procent zullen halen. Daar hangen uiteraard kosten aan vast. We investeren bijvoorbeeld 30 miljoen euro om onze winkels klimaatvriendelijker te maken. Als we dat puur op economisch rendement beoordelen, zouden we dat niet doen, maar ieder bedrijf zal eigen keuzes moeten maken.’


DOMINIQUE LEROY (CEO Proximus)


‘We nemen concrete initiatieven, gaande van het verminderen van de energieconsumptie van onze netwerken, datacenters en gebouwen over het inzetten op groene mobiliteit voor onze medewerkers tot het stimuleren van duurzaamheid bij onze leveranciers en klanten. Sinds 2016 zijn we CO2-neutraal voor onze eigen activiteiten, als enige operator in België. Bovendien komt 99 procent van de elektriciteit voor onze activiteiten in België van hernieuwbare energiebronnen, en hebben we onze totale energieconsumptie met bijna een derde gereduceerd in de voorbije tien jaar.’


‘Mijn belangrijkste persoonlijke klimaatbijdrage is ongetwijfeld dat ik volledig elektrisch rijd. Maar ik probeer ook op een bewuste manier met afval om te gaan en bij mijn aankopen de hoeveelheid plastic te beperken. Als ik op zaterdag in de supermarkt rondloop, voel ik me persoonlijk slecht over wat we als maatschappij allemaal weggooien. Ik geloof dat we met kleine stapjes echt vooruitgang kunnen boeken.’


‘Om echt een fundamentele verandering teweeg te brengen zal internationale samenwerking een sleutelwoord zijn. Maar ook in ons land kan elke burger en elk bedrijf actie ondernemen. Hoewel de uitdagingen enorm zijn, kijk ik overwegend positief naar wat vandaag gebeurt. Het brede maatschappelijke draagvlak dat in de voorbije maanden zichtbaar is geworden, zeker bij de jeugd, toont voor mij aan dat we dit momentum kunnen en moeten grijpen. Innovatie zal ons daar absoluut bij helpen.’


JOHN PORTER (CEO TELENET)


'In ons bedrijf ligt de focus op het verminderen van het energieverbruik van onze vaste en mobiele netwerken. En we investeren in de ontwikkeling van innovatieve producten en oplossingen. Zo lanceren we binnenkort een nieuwe set-top box (een decoder, red.) die minder energie verbruikt. Meer algemeen werkt Telenet aan een nieuw klimaatactieplan met ambitieuzere doelstellingen waarbij iedereen wordt betrokken.''In mijn dagelijkse leven probeer ik mijn ecologische voetafdruk op verschillende manieren te verkleinen, met kleine en grote ingrepen. Ik heb mijn eetgewoonten aangepast, ik eet minder vlees - geen rood vlees meer- en ten minste twee keer in de week ga ik voor een vegetarische maaltijd.'


'Ik reis ook minder. Ik gebruik digitale communicatietechnologie zoals videoconferentie en Facetime om in contact te blijven met familie, vrienden en professionele contacten. Voorts overweeg ik de aankoop van een elektrische wagen.'


'Welke maatregel het meest en het snelst bijdraagt om het probleem aan te pakken? We moeten een breder palet van mobiliteitsoplossingen van naderbij bekijken. In het bijzonder bij bedrijven die hun werknemers een bedrijfswagen geven. Ze kunnen een groenere vloot uitbouwen en hun medewerkers laten kiezen uit een flexibel pakket dat bestaat uit een (groene) bedrijfswagen, een e-bike en openbaar vervoer. Door de werknemers bewust te maken van hun gedrag kunnen we een impact hebben.'ROGER KESTELOOT (CEO DE LIJN)'Om te beginnen is het openbaar vervoer bekeken per reiziger sowieso een heel stuk duurzamer dan de privéauto. De Lijn zet zelf sterk in op de vergroening van zijn voertuigenpark. Jaren geleden al namen we hybride bussen in gebruik. Het resultaat: per bus een kwart minder verbruik en dus ook CO2-uitstoot. In juni werden nog eens 120 hybride bussen besteld en ook dit jaar volgt een aanbesteding. We zetten ook in op zero-emissie via elektrificatie. Meer trams zijn daar een element in, maar ook de geplande bestelling van 900 elektrische bussen. In 2025 willen we in de centra van de 13 grootste Vlaamse steden emissievrij rijden. Daarnaast promoten we volop de combinatie van openbaar vervoer met deelauto en deelfiets, bijvoorbeeld via onze participaties in Cambio en Blue Bike.'In bestekken proberen we stelselmatig meer duurzaamheidscriteria in te bouwen. Denk aan vereisten over hernieuwbare energie bij de bouw van stelplaatsen. Zelf probeer ik zo veel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken – vooral de tram in mijn woonplaats Antwerpen. Voor autoverplaatsingen gebruik ik een plug-inhybride. Voorts matig ik mijn vleesverbruik, en let ik op waar producten vandaan komen.'


'Welke maatregel het snelst bijdraagt op het vlak van transport? Het veralgemenen van een slim systeem van rekeningrijden – met de nodige sociale correcties. Tegelijkertijd: de snelle, verdere uitbouw van alternatieven als het openbaar vervoer en andere deelsystemen. Op langere termijn: de Vlaamse bouwmeester volgen en onze ruimtelijke ordening stevig verdichten. Daarbij moeten we functies zoals wonen, werken, voorzieningen en onderwijs zoveel mogelijk verweven. Zo maak je verplaatsingen overbodig of korter en beter behapbaar voor een gedeelde mobiliteit.'MARC DU BOIS (CEO SPADEL)


'Spadel doet al tien jaar aan duurzame ontwikkeling. Nadenken over onze impact op het klimaat is vanzelfsprekend, omdat we water verkopen. We moeten er alles aan doen om het water te behouden. De klimaatverandering is natuurlijk goed voor ons, want de mensen drinken meer water. Maar de keerzijde van de medaille is dat onze watervoorraad aan het opdrogen is. Ons water komt diep uit de grond.'


'Belangrijk voor Spadel is lokaal te werken. We hebben regionale merken die lokaal worden verkocht. Spa en Bru bijvoorbeeld zijn marktleiders in de Benelux. We voeren ook uit naar Frankrijk, maar verder niet. Ons watermerk in Bulgarije wordt ook enkel in dat land verkocht. Op die manier worden onze waterflessen hoogstens 400 à 500 km vervoerd.'


'Tussen 2011 en 2015 hebben we onze CO2-afdruk met 20 procent verminderd en we werken verder om CO2-neutraal te worden tegen 2020. Wat doen we daarvoor? We hebben onze verpakkingen aangepast onder andere. Denk aan lichtere flessen en gerecycleerd plastic in de flessen. Onze petflessen zijn 100 procent recycleerbaar.'


'Spadel waakt er ook over dat de omgeving van onze waterbronnen puur blijft. We beschikken over een beschermde zone van 13.000 ha, of de grootte van 26.000 voetbalvelden, waar vervuiling uit den boze is. Geen strooizout, geen brandstoftanks en geen pesticides en meststoffen. Op het dak van onze belangrijkste fabriek van Spa Monopole staan 26.000 m² aan zonnepanelen, zodat de fabriek met groene elektriciteit werkt.'


'Ik heb deze petitie ondertekend omdat ik voor een ambitieuzer klimaatbeleid ben. We mogen niet passief blijven, maar moeten er alles aan doen opdat de levenskwaliteit van iedereen verbetert. Ik vind bijvoorbeeld dat iedereen thuis een lijstje moet hebben met concrete tips en tricks. Zelf eet ik minder vlees en ga ik zuinig om met water. Ik droom van een elektrische wagen, maar omdat ik grote afstanden afleg, is dat nog moeilijk. Ik kijk uit naar de nieuwe elektrische wagen die bij Audi in Vorst van de band zal rollen. Ik ben een echte Audi-fan.'JAN DE WITTE (CEO BARCO)'Barco is hard aan het werk om de CO2-uitstoot terug te dringen. We willen onze operationele voetafdruk tegen 2020 met een vijfde naar beneden halen. Dit is geen evidente oefening en vergt ingrijpende maatregelen en keuzes, maar met een reductie van 12 procent in 2017 zitten we op schema.'


'Enerzijds focussen we op infrastructuur: we verhuizen naar een nieuw en efficiënter gebouw, we installeren ledverlichting, we gebruiken zonnepanelen en we kopen groene energie aan voor de restbehoefte. Via ons iGemba-programma komen operatoren ook zelf met voorstellen om de milieu-impact te verbeteren. In de logistiek reduceren we de luchtvracht en zetten we in op zaken als de combinatie van verschillende vervoersmiddelen en een optimale verpakking voor een efficiënt transport.'


'Anderzijds werken we aan onze mobiliteit: denk aan minder en efficiëntere zakenreizen, de vergroening van onze bedrijfsvloot, en de promotie van carpooling en de fiets voor woon-werkverkeer. We maken ook onze producten efficiënter om op die manier de voetafdruk van onze klanten naar beneden te brengen. Onze doelstelling is om de energievoetafdruk van onze producten met een vierde te reduceren tegen 2020. Eind 2017 zaten we op -18 procent.'


'Beide aspecten worden sinds 2015 jaarlijks gemeten en gerapporteerd. We werken daarvoor met CDP, de referentie voor klimaatdisclosure. In de loop van 2019 willen we langeretermijnambities kenbaar maken en die uittekenen in een heldere roadmap.'


'Persoonlijk probeer ik mijn steentje bij te dragen op een aantal vlakken. Ik leid bij Barco een specifieke werkstroom rond het klimaat. Ik engageer me voor geselecteerde initiatieven om boodschappen rond duurzaamheid meer zichtbaar te maken, zoals The Shift. Ik gebruik het openbaar vervoer als dat haalbaar is. Privé verplaats ik me vaak en graag met de fiets in en rond Kortrijk. We proberen thuis bewust om te gaan met ons energieverbruik, en we recycleren erg nauwgezet.'


'Wat het snelst bijdraagt om het probleem aan te pakken zijn goede lokale en internationale voorzieningen voor mobiliteit en transport, en een vereenvoudigde administratie. Er zijn enorm veel goede klimaatideeën, maar we leren ook dat tussen een goed idee en de uitvoering makkelijk meer dan twee jaar kan liggen. Er zijn ook maatregelen op internationaal niveau nodig zoals een evenwichtige een CO2-taks.'OLIVIER LEGRAIN (CEO IBA)'We zijn begonnen met eenvoudige milieumaatregelen, zoals de inzet van hybride of elektrische wagens en bedrijfsfietsen. Dan hebben we onze cyclotrons (deeltjesversnellers, red.) onder de loep genomen: de impact van hun productie en van hun gebruik in de ziekenhuizen. Nu we die kosten kennen, houden we daar mee rekening bij onze investeringen en innovatie. De kosten voor de CO2 die we uitstoten, maken dus dat we anders investeren, in oplossingen die minder energieopslorpend zijn.'


'Zelf rij ik al lang met een elektrische wagen. Het is nog niet optimaal vandaag, maar de technologie zal nog evolueren en de impact op het milieu zal nog verbeteren. Bovendien hebben we ons huis ook maximaal geïsoleerd en 5.000 bomen in onze tuin geplant, waardoor we 30 ton CO2 per jaar capteren. Ik stel ook elke vlucht die ik neem in vraag. Voor mijn werk kan ik niet anders dan het vliegtuig nemen, maar privé twijfel ik toch. Al blijf ik voorlopig vliegen.''Wat als eerste moet verbeteren? Eerst en vooral de mobiliteit. Ik heb in Scandinavië geleefd en de investeringen die ze daar hebben gedaan in infrastructuur zijn veel efficiënter. Niemand twijfelt daar om het openbaar vervoer te nemen. In België staan we hier nog mijlenver van. Ik denk ook dat fiscaliteit een goede manier is om de mensen aan te zetten hun gedrag aan te passen. Dat wie het meeste vervuilt, het meeste betaalt. De overheid moet wel rekening houden met de mensen met een laag inkomen.'ERIC DOMB (CEO PAIRI DAIZA)'In 2013 al hebben we 1 miljoen euro - wat toch veel geld was - uitgegeven aan een tentoonstelling over een uitstervingsgolf van de dieren, The Sixth Extinction. Daarvoor is de mens verantwoordelijk, want hij maakt de omgeving van de dieren kapot. Dit was samen met het WWF. We hadden het er toen al over dat de ijsbeer zou uitsterven. Ik heb ook een medewerkster aangeworven die ons begeleidt naar een meer energiebewust bedrijf. We gaan binnenkort voor 20 ha zonnepanelen neerzetten. Waarschijnlijk het grootste zonnepark van Wallonië. We bekijken ook of we warmtebronnen (geothermie) kunnen gebruiken.'


'Ik ga misschien heel wat mensen tegen mij in het harnas jagen, maar ik snap de beslissing van België niet om kernenergie op te geven. Net op het moment dat we minder CO2 willen. Dat lijkt me niet verantwoordelijk. Ik denk ook dat jongeren meer moeten worden aangemoedigd om wetenschappelijke onderwerpen te volgen waar het klimaat een rol in speelt. Want de uitdagingen zijn bijzonder groot en alleen de riem wat aanhalen zal niet volstaan.'MICHEL CROISE (CEO SODEXO)'Wij hebben onze afvalberg aanzienlijk verkleind en doen grote inspanningen op het vlak van afvalbeheer. We steunen duurzame visserij, de strijd tegen ondervoeding en werken aan een lagere CO2-uitstoot. Zo ontwikkelen we voor onze klanten CO2-neutrale diensten. Duurzaamheid is een van de vier strategische pijlers van Sodexo: het is de kern van onze strategie'.


'Zelf verplaats ik me zo weinig mogelijk. En als ik het wel doe, doe ik dat zo multimodaal mogelijk. Mijn auto is elektrisch. Ik doe ook een inspanning om seizoensgebonden voedsel te eten. En thuis gebruik ik enkel ledverlichting.'


'De snelste maatregel om het milieu te verbeteren? Ik ben geen economist, maar ik denk dat ook tal van maatregelen buiten de energieconsumptie mogelijk zijn, zoals het beter isoleren van gebouwen. Dat moet een prioriteit zijn. Isabelle Kocher, de topvrouw van Engie, meent dat de toekomst niet ligt in de productie van megawatts, maar van 'negawatts'. Dat is mooi verwoord. Maar de bevolking en de bedrijven moeten niet wachten tot men in hun naam investeert. Iedereen moet zijn consumptiegewoontes veranderen, al kost het soms iets of doet het pijn.
MAX JADOT (CEO BNP PARIBAS FORTIS)‘BNP Paribas Fortis doet al jaren inspanningen om de voetafdruk te verkleinen. We zijn sinds 2017 CO2-neutraal. We hebben honderden ecocoaches die collega’s helpen milieubewuster te werken. We lanceren ieder jaar ecochallenges om minder papier en plastic te verbruiken. Dankzij de personeelsinitiatieven in het kader van #Ourjob2 hebben we de voorbije twee jaar in Zambia meer dan 60.000 bomen geplant met WeForest. We doen heel wat inspanningen om onze mobiliteit te verduurzamen. En bij de afbraak van het Warandeberg-gebouw in Brussel recycleerden we 98 procent van de materialen.'


'De gevolgen van de klimaatverandering zijn vandaag al meer dan zichtbaar. Als grootste bank van het land en een onderdeel van een van de grootste banken van Europa moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.'


'BNP Paribas wil ook zijn klanten begeleiden bij hun energietransitie. We zijn ervan overtuigd dat dat de meest realistische weg is om te komen tot daadwerkelijke verandering. Zo heeft BNP Paribas beslist het aantal financieringen van hernieuwbare energiebronnen minstens te verdubbelen tot 15 miljard euro in 2020. De groep heeft er ook voor gekozen 100 miljoen euro te investeren in innovatieve start-ups in de sector van de groene technologie. Tegelijk breiden we ons assortiment duurzame beleggingsproducten voortdurend uit.'


BNP Paribas sluit ook vervuilende bedrijven uit van financiering. 'In 2015 besliste de bank de financiering van mijnbouwactiviteiten voor steenkool stop te zetten. En in 2017 heeft ze de banden verbroken met spelers die zich hoofdzakelijk bezighouden met schaliegas en -olie en/of olie uit teerzand. De groep heeft zich toen ook geëngageerd om geen projecten voor de exploratie of de productie van gas en olie in het noordpoolgebied te financieren.'PAUL LEMBRECHTS (CEO VRT)'Het afgelopen jaar namen we verschillende initiatieven. Onze mobiliteitscoördinator helpt elke medewerker op een duurzaam pad, ze sensibiliseert de collega’s voor een duurzamer woon-werkverkeer, en zorgde voor betere voorzieningen als een overdekte fietsenstalling en een regelmatige reparatiedienst.'


'Er zijn in ons mediabedrijf steeds meer projecten voor duurzame televisieproducties. Zo haalde de Ketnet-productie 'Buck' een ecolabel. In al onze studio’s wordt de traditionele belichting vervangen door ledverlichting. Dat is al het geval in de Thuis-studio’s. De VRT is een afnemer van groene stroom en we bereiden een nieuw gebouw voor dat ons energieverbruik aanzienlijk terugdringt.'


‘In mijn privéleven probeer ik gewoonten, kleine en grote, beter aan te pakken. Ik vermijd het gebruik van plastic voorwerpen, ik kies voor producten waarvoor minder verpakking wordt gebruikt, onze gezinswoning hebben we geïsoleerd om het energieverlies te verminderen, en ik eet minder vlees.'


'Ik ben ervan overtuigd dat we veel impact kunnen hebben door die gewoonten met alle mensen samen te veranderen. De overheid kan helpen. Zo moeten maatregelen om je woning energiezuiniger te maken toegankelijker en eenvoudiger worden. Neem die drempel weg en veel meer mensen kunnen meewerken aan duurzaamheid.'


'Het is duidelijk dat transport een onmisbare schakel is in een globaal klimaatplan. Ik denk aan wetgeving en incentives die mensen en bedrijven stimuleren om oudere, nog erg vervuilende wagens te vervangen door nieuwe, groene exemplaren. Ik zou ook voorstellen andere keuzes te maken voor het goederentransport. We moeten de spoorwegen meer inzetten en de planning voor transport heen en terug beter op elkaar afstemmen, zodat er minder lege of nauwelijks gevulde transportvoertuigen onderweg zijn. Verder moeten we blijven investeren in innovatie om CO2 te reduceren en moeten we de industrie stimuleren om meer van haar CO2-uitstoot uit de atmosfeer te houden.'
JACQUES VANDERMEIREN (CEO ANTWERPS HAVENBEDRIJF)‘Het Havenbedrijf Antwerpen wil de transitie naar een koolstofarme economie in het havengebied in gang zetten, en zo een significante vermindering van de uitstoot van broeikasgassen realiseren tegen 2050. Dat staat in ons ondernemingsplan. We werken aan een aantal concrete projecten zoals een impact- en opportuniteitenanalyse over CO2-reductie waarbij we alle havenbedrijven betrekken, een transitiefonds voor bedrijven om duurzame chemieprojecten (financieel) te ondersteunen op het havenplatform, en een proeftuin voor circulaire demonstratieprojecten. Die laatste kunnen bijvoorbeeld CO2 opvangen, opslaan en opnieuw gebruiken.'


'Ook in onze eigen operaties en infrastructuur willen we een voortrekkersrol opnemen. Het Havenbedrijf heeft de ambitie om tegen 2020 zijn CO2-uitstoot met 10 procent te verminderen. We zijn daarom gestart met de vergroening van onze eigen sleepvloot.'


‘Persoonlijk gebruik ik mijn wagen nog amper en fiets ik naar het werk. Moet ik naar Brussel, dan neem ik zo veel mogelijk de trein.'


'Welke acties het snelst bijdragen om het probleem aan te pakken? Als de haven kan bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van de internationale scheepvaart, kunnen we enorme resultaten boeken. We willen nog dit jaar realiseren dat de zeeschepen die aanmeren aan onze grootste containerterminal gebruik kunnen maken van walstroom. Dat betekent dat ze aan de ligplaats overschakelen op elektriciteit van het net en hun dieselmotoren niet meer hoeven te laten draaien. 70 procent van de scheepsemissies noteren we aan de ligplaats.'ERIK VAN DEN EYNDEN (CEO ING België)'Onze Nederlandse moedergroep ING stelde vijf jaar geleden al een plan op om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 50 procent terug te dringen en volledig over te schakelen op 100 procent hernieuwbare stroom. Maar in België is ING al sinds 2007 koolstofneutraal. Dat doen we door de waarde van onze uitstoot te berekenen en dat bedrag te storten aan vzw’s die bijvoorbeeld bomen planten. Tegelijk stellen we ons tot doel om ons afval met 20 procent terug te dringen en ons waterverbruik te verkleinen met 20 procent.’‘Die lijn trekken we verder in ons commercieel beleid. In haar kredietportefeuille ondersteunt de bank de doelstelling van het Parijse klimaatakkoord om te vermijden dat de aarde met meer dan 2 graden opwarmt. We doen dat door te kijken naar de technologische shift die nodig is in de meest vervuilende sectoren, of door de technologie van bedrijven te toetsen aan gedetailleerde scenario’s van onder andere het Internationale Energieagentschap.'


‘Verder stelt ING Groep zich tot doel om haar Climate Finance-portefeuille - met cleantech en hernieuwbare energie - tegen 2022 te verdubbelen. Tegen 2025 willen we de financiering van steen- en bruinkoolenergie in onze portefeuilles reduceren tot een absoluut minimum.'


'Wat ik zelf doe om het klimaatprobleem aan te pakken? We hebben al meer dan tien jaar een ‘groen dak’ voor ons huis, en proberen met ons gezin het plasticverbruik zoveel mogelijk terug te dringen. En ik verplaats me met een elektrische auto, die opgeladen wordt met 100 procent groene stroom via Eneco.’

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Mechelen-Noord en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN