Veiligheid


Verkeersveiligheid


Op het bedrijventerrein Mechelen Noord vormen geparkeerde vrachtwagens maar ook personenwagens langs de kant van de weg een barrière voor doorgaand verkeer maar vooral ook voor de zwakke weggebruiker. De vrachtwagens belemmeren het zicht van voertuigen die hun perceel verlaten en zo vaak te laat zwakke weggebruikers opmerken. Het straatprofiel moet worden aangepast naar een straat waar aandacht is voor de zwakke weggebruiker en dit liefst met een vrijliggend fiets –en/of wandelpad, dewelke nu op verschillende plaatsen onbestaande is.
De parkeerdruk door vrachtwagens brengt uiteraard ook overlast en een onveiligheidsgevoel met zich mee. Vaak blijven de truckchauffeurs als tussenstop een aantal nachten alvorens ze hun rit verder zetten. Daarom is het ook noodzakelijk om voldoende ondersteunende faciliteiten te voorzien op vlak van sanitair, afvalpreventie, etc.

De problematiek met betrekking tot de overlast van vrachtwagens is door de vzw al herhaaldelijk met het Stadsbestuur opgenomen en in de media gebracht.

Een eerste actie die ondernomen is om de veiligheid in de omgeving van de Zandvoortstraat en de Blarenberglaan te optimaliseren, was het invoeren van de eenrichting in de Zandvoortstraat. Er werden wegversmallingen aangebracht om de aandacht extra te vestigen op de enkelrichting.

Ook werden er op de Blarenberglaan komende van de brug richting Oude baan reeds op vraag van de vzw door de stad fietsstroken aangebracht om de veiligheid van de fietser te verbeteren.

Op 06/11/2018 overhandigden het bestuur van Mechelen Noord en Mechelen Zuid een memorandum aan de burgemeester Bart Somers met de vraag om aandacht te geven aan de situatie van de zwakke weggebruiker op de bedrijventerreinen.

Onveiligheidsgevoel

Daarom werden op de keerlus aan de Zandvoorstraat vuilbakken geplaatst door de stad Mechelen en zorgt de vzw voor een proper Dixi toilet zodanig dat vrachtwagenchauffeurs hier tijdelijk terecht kunnen.

Vanuit de stad Mechelen werd er, in samenspraak met vzw Mechelen Noord, een studie uitgevoerd naar vrachtwagenparking. Op het bedrijventerrein zelf is er weinig mogelijkheid tot het inrichten van een definitieve faciliteit voor vrachtwagens. Men bekijkt de verdere opties op verspreide kleinere terreinen binnen het bedrijventerrein om voor dit probleem een oplossing te kunnen bieden.Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Mechelen-Noord en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN