Parkmanagement


Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen. De weg naar duurzaamheid verloopt via samenwerking, zowel tussen de bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Op die manier gaan bedrijven efficiënter en milieubewuster opereren en wordt de omgevingskwaliteit en dus de aantrekkingskracht van de bedrijvenzone verbeterd. Parkmanagement is het instrument om dit proces gestalte te geven.

Binnen de vzw Industrie Mechelen Noord is de beslissing genomen om verdere stappen te ondernemen met betrekking tot het opzetten van Parkmanagement op het bedrijventerrein Mechelen Noord.

Uit de voorstudie gesubsidieerd door de Projectoproep van Agentschap Ondernemen en de daaruit volgende gesprekken met diverse bedrijfsleiders van bedrijven op onze zone, is gebleken dat er behoefte is aan een nog breder uitgebouwde en actievere structuur met betrekking tot:
  • Gezamenlijke inkoop van faciliteiten
  • Bewaking en upgrading van de algemene uitstraling
  • Belangenbehartiging van de zone en haar leden naar externen toe
  • Het versterken van intern draagvlak en netwerking binnen onze zone
Tijdens de Algemene Vergadering dd 4 maart 2013 heeft het bestuur Quares aangesteld als Parkmanager. Quares is de grootste logistieke beheerder in België en is als Parkmanager ook de koploper in Vlaanderen met meer dan 1.700 ha bedrijventerrein in beheer.

De Parkmanager is gestart met de opdracht op 1 mei 2013 en is gestationeerd in de hoofdzetel van Quares in Mechelen Noord, met name op Mechelen Campus.

Vooreerst bestond de taak van parkmanager om de huidige vzw structuur om te vormen tot een vehikel dat gebruikt wordt om het parkmanagement te structureren.

Van zodra de vzw-structuur geoptimaliseerd was, is men concreet invulling gaan geven aan het parkmanagement rekening houdend met de reeds afgenomen behoefteanalyse.

De behoefteanalyse 

Hierbij worden onderstaande facetten benaderd:

Aanbieden van ondersteunende facilitaire diensten

Dit is een belangrijk aspect binnen het professioneel parkmanagement. Door op het bedrijventerrein Mechelen-Noord gericht samen te werken rond bepaalde ondersteunende faciliteiten, kunnen de deelnemende bedrijven kosten besparen en kan er op een duurzamere manier invulling gegeven worden aan deze diensten. De mogelijke diensten die eerst worden uitgewerkt zijn:
  • Energie
  • Afval
  • Beveiliging
  • Schoonmaak
Mede dankzij onze schaalgrootte kunnen wij zorgen voor een kostendaling, een serviceverhoging, snellere interventietijden en een betere haalbaarheid.

Interne en externe communicatie

Naast de uitbreiding van de bestaande activiteiten van de vzw Mechelen-Noord blijft de huidige netwerking en belangenbehartigingsfunctie minstens even belangrijk als daarvoor. De Parkmanager zal eveneens instaan voor de organisatie van tal van netwerkmomenten zoals gastlezingen, infosessies, bedrijfsbezoeken, jobbeurzen, enz.

Belangenbehartiging

De vzw Industrie Mechelen-Noord heeft ook als doel de belangen van de gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein Mechelen-Noord te behartigen. De parkmanager zal dan ook maximaal deze belangen verdedigen bij de betrokken overheidsdiensten op verschillende beleidsniveaus of belangenorganisaties.

Ondersteuning inzake duurzaamheid

Om bedrijven systematisch te ondersteunen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zal de parkmanager ook informatief bepaalde voorstellen toelichten die de individuele bedrijfswerking verduurzamen. Het kan gaan om informatiesessies over nieuwe technieken maar ook over het aanbieden van een gratis energiescan .

Subsidiescreening

De Parkmanager volgt permanent de verschillende subsidiemogelijkheden op die voor het bedrijventerrein en dus ook voor alle bedrijven ter plaatse nieuwe initiatieven ondersteunen en helpen opzetten .

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Mechelen-Noord en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN